Schowek 0
Twój schowek jest pusty
Koszyk 0
Koszyk pusty
Strona główna » Regulamin Konkursu - Pokemon przyszłości czy przeszłości?
 • youtube
 • tiktok

Regulamin Konkursu - Pokemon przyszłości czy przeszłości?

Regulamin konkursu na Facebooku z dnia 03.11.2023


§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Regulamin określa zasady Konkursu  „Pokemon przyszłości czy przeszłości?” .
 2. Organizatorem konkursu, zwanego dalej „Konkursem”, na oficjalnym profilu sklepu internetowego pokeshop.pl  jest Dobrze Trafiłeś sp. z o.o. z siedzibą w Kuligów 05-254 ul. Okrężna 28 zwany dalej „Organizatorem”.
 3. Serwis Facebook.com udostępnia wyłącznie infrastrukturę, dzięki której możliwa jest organizacja konkursu. Facebook nie sponsoruje i nie uczestniczy w organizacji Konkursu, a tym samym nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Organizatora i konsekwencje wynikające z przeprowadzenia Konkursu na łamach serwisu.
 4. Udział w konkursie jest nieodpłatny i dobrowolny
 5. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/Pokeshoppl-104785191173240/ zwanej dalej “Fanpage”).
 6. Konkurs trwa od 03.11.2023 do 17.11.2023

§2 UCZESTNICY KONKURSU
 
 1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być osoba fizyczna, która:
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
 • posiada utworzone i zarejestrowane konto użytkownika na portalu Facebook
 • posiada utworzone i zarejestrowane konto użytkownika na portalu YouTube
 1. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, współpracownicy lub przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, ani członkowie ich rodzin.
 2. Przystępując do konkursu Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
 3. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych [imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres wysyłki nagrody w przypadku zajęcia miejsc 1-3] na potrzeby konkursu.
 4. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że zwalnia Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z konkursem.
 5.  Osoba biorąca udział w konkursie w przypadku wygranej musi wskazać adres wysyłki nagrody na terenie Polski.
 6.  W przypadku osób nie zajmujących miejsc 1-3 nagroda w formie kodu rabatowego przekazywana jest przez wiadomość przez messeger fanpage pokeshop.pl

§3 ZASADY KONKURSU
 
 1. Zasubskrybuj kanał YouTube: Ivy dostępny pod linkiem: https://www.youtube.com/c/IvyPokemon
 2. Polub Fanpage sklepu internetowego pokeshop.pl dostępny pod linkiem: https://www.facebook.com/Pokeshoppl-104785191173240/
 3. Stwórz projekt przedstawiający dowolnie wybranego Pokemona w nowej, alternatywnej wersji przeszłości lub przyszłości. Dopuszczalne formaty prac to: grafika, rysunek, animacja, nagranie, historia opisowa. Projekty dodaj w formie komentarza lub linku pod postem konkursowym na Fanpage’u Organizatora.
 4. Każdy użytkownik Facebooka może dodać tylko jeden komentarz w ramach konkursu.
 5. Zgłoszenia konkursowe można publikować od momentu publikacji posta z dnia 03.11.2023 z informacją o konkursie do dnia 17.11.2023.
 6. Organizator sam wybiera 3 jego zdaniem najciekawsze komentarze osób które otrzymają nagrody rzeczowe.
 7. Organizator oznaczy wygrane 3 osoby w komentarzu pod postem konkursowym i poprosi o kontakt w wiadomości prywatnej poprzez Facebook Messenger w celu uzyskania adresu wysyłki nagrody. Opublikowanie listy 3 osób nastąpi 19.11.2023 o godzinie 12:00.

§4 NAGRODY

Przygotowaliśmy nagrody dla 3 osób które wzięły udział w konkursie i spełniły wszystkie warunki §3 ZASADY KONKURSU.

Nagroda dla zwycięzcy nr 1 :
 • Pokémon TCG: Paradox Rift - Booster Box
 • Pokémon TCG: Paradox Rift - Elite Trainer Box - Iron Valiant
 • Pokémon TCG: Paradox Rift - Elite Trainer Box - Roaring Moon
Nagroda dla zwycięzcy nr 2 :
 • Pokémon TCG: Paradox Rift - Elite Trainer Box - Iron Valiant
 • Pokémon TCG: Paradox Rift - Elite Trainer Box - Roaring Moon
 • Pokémon TCG: Paradox Rift - 3 Pack Cetitan
 • Pokémon TCG: Paradox Rift - 3 Pack Arctibax
Nagroda dla zwycięzcy nr 3 :
 • Pokémon TCG: Paradox Rift - Elite Trainer Box - Iron Valiant
 • Pokémon TCG: Paradox Rift - Elite Trainer Box - Roaring Moon
Nagroda gwarantowana:
1x Pokémon TCG: Paradox Rift - Booster

Zasady otrzymania darmowego Pokémon TCG: Paradox Rift - Booster:
 1. Nagroda rzeczowa w postaci Pokémon TCG: Paradox Rift - Booster dla każdego uczestnika konkursu wydawana jest jako kod rabatowy.
 2. W celu otrzymania kodu należy skontaktować się z pokeshop.pl przez facebook messenger z konta biorącego udział w konkursie z fanpage pokeshop.pl po opublikowaniu listy zwycięzców konkursu dnia 19.11.2023.
 3. Kod można wykorzystać podczas trwania promocji BLACK WEEK trwającej w dniach 20.11.2023 do 26.11.2023
 4. Kod po zakończeniu promocji BLACK WEEK przestaje działać.
 5. Podczas składania zamówienia z kodem na darmowy Pokémon TCG: Paradox Rift - Booster nie można używać innych kodów rabatowych.
 6. Aby skorzystać z kodu należy dodać do koszyka Pokémon TCG: Paradox Rift - Booster a następnie użyć kodu rabatowego.
 7. Kod rabatowy jest jednorazowy i indywidualny.
 8. Koszty wysyłki produktu pokrywa składający zamówienie, zamówienia powyżej 300 zł kwalifikują się do darmowej dostawy.

Organizator w przypadku braku możliwości wydania nagród z przyczyn od niego niezależnych zaproponuje inne nagrody o podobnej wartości lub wyślę nagrodę z opóźnieniem informując o tym fakcie osoby które wygrały nagrody rzeczowe.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wydania nagrody z przyczyn od niego niezależnych lub leżących po stronie Uczestnika. Organizator nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z błędnego podania przez Uczestnika adresu lub innych danych koniecznych do przekazania nagrody.
Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
Uczestnikowi nie przysługuje prawo do przeniesienia prawa do nagrody na osoby trzecie.
Uczestnik może zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny, ani jakakolwiek inna nagroda. W przypadku zrzeczenia się nagrody prawo do nagrody przechodzi na Organizatora

§4 KLAUZULA INFORMACYJNA
 
 1. Organizator jest administratorem danych osobowych zgromadzonych w ramach konkursu.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu i kontaktu z Uczestnikiem w celu podania szczegółów dot. konkursu „Pokemon przyszłości czy przeszłości?”.
 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie konkursu.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane do dnia 30.11.2023 r.
 5. Administrator zapewnia prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, modyfikacji, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, a także prawo do przenoszenia danych w zakresie wymaganym przez przepisy Rozporządzenia RODO.
 6. Uczestnik konkursu ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 7. Dane osobowe uczestników konkursu będą przechowywane do dnia 30.11.2023 r.
 8. Dane osobowe uczestników konkursu nie będą stanowić podstawy zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 9. Dane osobowe uczestników konkursu nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
 1. Regulamin niniejszego Konkursu jest do wglądu na stronie https://pokeshop.pl/regulamin-konkursu-pokemon-przyszlosci-czy-przeszlosci-pm-39.html
 2. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie oraz potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 3. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, nie można przenosić na inne osoby.
 4. Naruszenie przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu upoważnia Organizatora do wyłączenia Uczestnika z Konkursu oraz powoduje utratę prawa do Nagrody, nawet w przypadku spełnienia innych wymagań przewidzianych postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 5. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w dowolnym momencie trwania Konkursu.
 6. Organizator nie przyjmuje reklamacji od wyników konkursu.
 7. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 4, poz.27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie, rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć na https://wszystkoociasteczkach.pl/po-co-sa-ciasteczka/
Nie pokazuj więcej tego komunikatu